ดำน้ำกระบี่ ONE DAY TRIP เที่ยวเกาะห้อง

SKBV07,09-1D เกาะห้อง

ONE DAY TRIP เที่ยวเกาะห้อง

08.00-08.30 น.  รับท่านจากโรงแรมที่ท่านพักโซน ทับแขก คลองม่วง อ่าวน้ำเมา เมืองกระบี่ เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา

08.30-08.45 น. รับท่านจากโรงแรมที่ท่านพักโซน อ่าวนาง เพื่อเดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา

09.00 น.            ออกเดินทางโดยเรือเร็ว Speed boat นำท่านสู่ “หมู่เกาะห้อง” ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ ธารโบกขรณี หรือที่เรียกกันว่า ป่าเกาะแห่งอันดามัน

Package-ดำน้ำ-เกาะห้อง-01

Package-ดำน้ำ-เกาะห้อง-02

10.00 น.               นำท่านสู่  เกาะลาดิง เกาะเล็กๆ ที่มีชายหาดส่วนตัวที่ขาวละเอียด ด้านหน้าหาด มีปะการัง เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดูปะการังตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย ที่อยู่ตรงข้ามกับเกาะไร่เป็นเกาะที่มีชายหาดสองด้าน มีลักษณะเฉพาะตัวคือ ทรายที่เกาะนี้จะเป็นสีแดง  น้ำทะเลใสบริสุทธิ์ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นเรือจะพาท่านไปยัง ทะเลในหรือลากูน ซึ่งอันเป็นที่มาของเกาะห้อง

12.00 น.               นำท่านสู่ เกาะห้อง เกาะที่เงียบสงบ บริการอาหารกลางวันแบบ กล่องปิกนิก หลังรับประทานอาหารเสร็จแล้ว เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สัมผัสชายหาดที่ได้รับรางวัลชายหาด 5 ดาวจาก ททท. เล่นน้ำ ชมฝูงปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย

Package-ดำน้ำ-เกาะห้อง-03

Package-ดำน้ำ-เกาะห้อง-04

จุดชมวิว 360 องศา เกาะห้อง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกระบี่ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ล่าสุด จุดชมวิว 360 องศาบนความสูง 109 เมตร ทางเดินชมยอดไม้ ณ จุดสูงสุดบนเกาะตลอดระยะทาง 239 เมตร มีบันไดทั้งหมด 419 ขั้น และแบ่งลานพักออกเป็น 6 จุดคือ A, B, C, D, E และ F ทำหน้าที่เป็นทั้งจุดหลบภัยสึนามิและลานชมวิว 4 ทิศทาง โดยทิศเหนือมองเห็น 13 เกาะ เช่น เกาะเหลากา, เกาะปากกะ, เกาะยะลาอูตัง, เกาะเหลาลาดิง, เกาะเหลาเหรียม, เกาะผักเบี้ย ฯลฯ ด้านทิศตะวันตกมองเห็นเกาะยาวน้อย ทิศใต้มองเห็นเกาะยาวใหญ่ เกาะพีพี และเกาะเหลาหัง และทิศตะวันออกมองเห็นเกาะหงอนนาค, เกาะปอดะ, เกาะไก่, หาดทับแขก, อ่าวท่าเลน ฯลฯ

15.00 น.               เดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านสู่ที่พัก โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข

 1. เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 08.00-15.00น.
 2. จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
 3. เช็คที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนชำระเงิน
 4. ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาอีกครั้ง
 5. ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนถึงวันเดินทาง 3 วัน

*หลังจากทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้เลยทุกกรณี*

เวลารับจากโรงแรม – ไปท่าเรือ

 • ในเมืองกระบี่  ทับแขก  คลองม่วง  อ่าวน้ำเมา รับเวลา 08.00 น
 • อ่าวนาง รับเวลา 08.30 น.

โปรแกรมทัวร์รวม   

 1. รถรับ-ส่ง ท่าเรือ โรงแรมโซนอ่าวนางที่ลูกค้าพัก (ยกเว้น โซนทับแขก คลองม่วง อ่าวน้ำเมา เมืองกระบี่ เพิ่มท่านละ 100 บาท)
 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ น้ำดื่ม ผลไม้
 3. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับคนไทย (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอุทยานชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ท่านละ 300 บาท เด็ก 150 บาท )
 4. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ
 5. ประกันภัยทางทะเล

สิ่งที่ต้องนำไปด้วย

ผ้าขนหนู  ครีมกันแดด หมวกและแว่นกันแดด กล้องถ่ายรูป เงิน(นิดหน่อย)

**หมายเหตุ**     

 • กรณีทางอุทยานแห่งชาติ แจ้งเรือออกไม่ได้ เนื่องจากพายุ หรือลมมรสุม เรายินดีคืนเงิน100%
 • ควรจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางเพื่อที่เรา ทางเราได้ล็อกที่นั่งให้กับลูกค้าค่ะ
 • ราคาโปรโมชั่น สงวนสิทธิ์ ให้ลูกค้าจองก่อนการเดินทาง จะได้ในราคาพิเศษค่ะ
 • ทุกโปรแกรม ไม่รวมค่าอุทยานชาวต่างชาติ
 • โปรแกรมทางทะเลไม่อนุญาต ให้บุคคลตั้งครรภ์ทำทริปทุกกรณี
    การเที่ยวแบบ new normal  ต้องจองก่อนเข้าอุทยาน ราคาพิเศษจองก่อนเดินทางเท่านั้น
Share on social networks

สิ่งที่น่าสนใจ