รู้จักเรา

Phuket FC

Phuket FC .com ( Smart Seven )

น้าดอยอยากให้มีศูนย์กลางทำทัวร์ที่ดูแลทั้งคนต่างชาติและคนไทย เป็นจุดซึ่งทุกคนสามารถไว้วางใจควบคู่ไปกับคุณภาพและราคาที่จับต้องได้ ที่สำคัญต้องตรงตามความต้องการของผู้มาเยือนภูเก็ตในทุกระดับราคาที่เสียค่าบริการมาแล้ว ( ตรงปก )

เครือข่ายที่เตรียมไว้บริการ ได้แก่ ที่พัก ( โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร ตั๋วเครื่องบิน รถโค้ชปรับอากาศ รถตู้ เรือทุกรูปแบบ อาทิ เรือยอร์ช เรือใบ เรือเฟอรี่ เรือ speed boat รวมถึงมัคคุเทศก์ทุกภาษา ) ภายใต้การผนึกกำลังของเอเจนต์ท่องเที่ยว 2 บริษัทร่วมดูแลทั้งกรุงเทพและภูเก็ต

Smart Select ( กรุงเทพ 11/07213 )
Seven Holiday ( ภูเก็ต 31/01083 )

ยังคงรอคอยต้อนรับและบริการทุกท่านอย่างตั้งใจครับ

น้าดอย
สมวงศ์